WAT IS ZIEKTE?

In een complex systeem als het lichaam kunnen stoornissen optreden, waardoor uw geluk, dus ook uw gezondheid in het gedrang komt.
Stoornissen ontstaan door verkeerd gedrag, zoals overmatig/verkeerd eten, te weinig beweging, te veel stress etc. Daarom is het belangrijk om te weten welke constitutie (aanleg) u hebt. Ieder mens heeft een individuele samenstelling van lichaamssappen
(dosha’s*). Uit deze samenstelling van de dosha’s wordt onze constitutie opgebouwd, die onze karaktereigenschappen, gedragswijzen en vatbaarheid voor ziekten bepaalt.

Wellicht heeft u zich wel eens afgevraagd waarom sommigen driemaal zoveel kunnen eten dan u en niets aankomen, terwijl anderen van water alleen dikker lijken te worden. Sommigen krijgen bij verkoudheid altijd kriebelhoest, anderen kampen met veel slijm.
Door inzicht te verwerven over de samenstelling van zijn lichaam, kan men leren, om goed met zijn lichaam om te gaan. Iedereen draagt dus een eigen verantwoordelijkheid voor het behouden van zijn gezondheid.

*Dosha betekent letterlijk "fout".
Er zijn drie Dosha's:
Vata, Pitta, Kapha en hun subdosha's.

-
Vata (elementen lucht en ruimte) staat voor het bewegingsprincipe, het komt overeen met het zenuwstelsel.

-
Pitta (elementen vuur en water) vertegenwoordigt het principe der transformatie: alle omzettingsprocessen zoals de spijsvertering.

-
Kapha (elementen water en aarde) staat voor de structuur, te denken aan de botten etc.


De oorzaken van ziekte

De klassieke boeken geven drie oorzaken aan voor ziekte:

1.
Onwetendheid, niet in harmonie leven met de natuur. U gedraagt u op een manier waarvan u al weet dat het slecht voor u is: u werkt veel te hard, laat te veel stress toe, zorgt slecht voor uzelf, eet ongezond, maakt ruzie, bent jaloers etc.

2.
De zintuigen worden te veel, te weinig of verkeerd belast. De zintuigen kunnen te weinig worden geprikkeld door bijv. geen aanraking meer te verdragen, te eten zonder te proeven, door u af te sluiten van uw omgeving. Door te harde geluiden (muziek, schelden etc.), te scherpe smaken kunnen de zintuigen te veel belast worden. Je kunt ze verkeerd belasten door bijv. bedorven voedsel te eten, gevaarlijke dingen te doen, te roddelen etc.

3.
Invloed van de tijd. Dit kan betrekking hebben op:
- de leeftijd; alle levende wezens doorlopen verschillende levensfasen waarin verschillende dosha's dominant zijn. De kindertijd is kaphadominant, vanaf de jeugd tot +/- 60 jaar is pitta dominant, vanaf 60 overheerst vata.
- de tijd van de dag; als men "zondigt" tegen het ritme van de dag; zoals bij een enorme inspanning in een tijd die bedoeld is om te rusten of te slapen, of omgekeerd als men overdag slaapt.
- wisseling van de seizoenen; aanpassingsmoeilijkheden die kunnen optreden bij de overgang van seizoenen, bij extreme weersomstandigheden en ook als men op reis gaat naar een land met een totaal ander klimaat.